Genel

Öğretmenlerin Toplu Sözleşme 2024-2025 Yılı Talepleri

Öğretmenlerin Toplu Sözleşme Talepleri

Türk Eğitim Sendikası, Öğretmenlerin toplu sözleşme taleplerini duyurabilmek amacıyla 2024-2025 yılına ilişkin toplu sözleşme taleplerini bir bildiri şeklinde yayınladı.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin 2024-2025 yılını kapsayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine sayılı günler kaldığını dile getiren Türk Eğitim-Sen, “Bu kapsamda, uzun zaman verilen emekler doğrultusunda Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, şube müdürlerimizin, idari personelin yani tüm eğitim çalışanlarının sorunlarını tespit edip, taleplerini oluşturduk. Bilindiği gibi eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini savunan, elde ettiği kazanımları kaybetmemesi için her türlü mücadeleyi ortaya koyan sendikamız, pek çok konuda sorunları çözüme ulaştırmış, ulaştırmaya da devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

 

Türk Eğitim-Sen'in 2024-2025 Yılları Toplu Sözleşme Talepleri
Türk Eğitim-Sen’in 2024-2025 Yılları Toplu Sözleşme Talepleri

Türk Eğitim-Sen’in 2024-2025 Yılları Toplu Sözleşme Talepleri

Türk Eğitim-Sen tarafından yayınlanan bildirinin “Genel Taleplerimiz” kısmındaki 10 talep şu şekildeydi;

1.Anayasamızın 55. maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışanların eşit ücret almaları öngörülmesine rağmen kamuda uygulanan çarpık ücret politikaları nedeniyle birçok sayıda farklı ücret uygulaması bulunmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi, kurum içinde ve kurumlar arasında ortaya çıkan ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerekmektedir.

2.Uygulanan vergi dilimi politikasıyla eğitim çalışanları yılın yarısından itibaren %20’lik vergi dilimine girmekte ve bu nedenle maaşlarında düşüşler yaşanmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için %15’lik vergi dilimine esas gelir matrahı en az iki katına çıkarılmalıdır.

3.Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; asgari ücret tutarında olacak şekilde ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan MEB ve yüksek öğretim personelinin tamamına ödenmelidir.

4.Kamu görevlileri emekli olduklarında maaşlarında ortaya çıkan düşüş nedeniyle mağdur olmakta, bu nedenle emekli olmaktan kaçınmaktadırlar. Kamu görevlilerinin emekliliklerinde de mevcut ekonomik statülerini korumak için maaşlarının, ek ödemelerinin, ek derslerinin, fazla çalışma ücretlerinin tamamının emekli keseneği matrahına dâhil edilerek emekli maaşı hesaplamasına katılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  YÖK Yurt Dışı Bursa Listesi Yayınladı

5.Kamuda memur istihdam şekli 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesi gereği kadrolu olmalı sözleşmeli personel atama uygulamasından vazgeçilmelidir.

 

Öğretmenlerin Toplu Sözleşme 2024-2025 Yılı Talepleri

 

6.Çalışanlardan alınan %20’lik ilaç katkı payı kaldırılmalıdır.

7.Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine göre ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında katılım payı alınması uygulamasına son verilmelidir ve özel sağlık kuruluşlarında yaptırılan tetkiklerden fark parası alınmayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

8.Kamu görevinde halen çalışmakta olan şehit yakınlarına bir kereye mahsus sınavsız olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı tanınmalıdır.

9.Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 10.05.2008 tarihinde yapılan 16’ncı madde değişikliği ile öğretmenler mağdur edilmişlerdir. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir. Bunlardan önce yürürlükte olan 16/12/2006 tarih ve 11350 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 2007/19 sayılı genelgeden önce yapılan uygulamada olduğu gibi öğretmenlerin mazeret izni aldığı ve sevkli olduğu günlerde maaş karşılığı derse girme şartı aranmaksızın dersler; maaş ve ücret karşılığı şeklinde ikiye ayrılarak haftanın günlerine dağıtımı yapılmak suretiyle, izinli ya da sevkli olduğu günde sadece o güne ait ek ders ücretinin kesileceği şekilde düzenleme yapılmalıdır.

10.Herhangi bir sebeple kurumdan aylıksız izine ayrılan personelin aylıksız izinli olduğu döneme ait sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenmesine devam edilmelidir.

 

Söz konusu bildiriye şuradan ulaşabilirsiniz. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu