Sağlık

Hemşirelerden Bakan Koca’ya Açık Mektup !

okulların açılması Bakan Fahrettin Koca

Türk Hemşireler Derneği (THD), sayıları 1 milyonu geçen sağlık personellerinin büyük bölümünün tepkiyle karşıladığı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklaması üzerine bir mektup yayınladı.

SAĞLIK BAKANI SAYIN KOCA’YA AÇIK MEKTUP

Sağlık Bakanım, 10 Mart 2024 tarihinde Pendik’te yapmış olduğunuz açıklamada anestezi bölümünde okuyan bir gencimize, “onlar için bir kolaylık yapacağınızı” söylediniz, anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile ATT ve paramediklere diğer sağlık alanlarında da çalışabilmelerinin önünü açacağınızı” duyurdunuz. Maalesef bu açıklaman, yıllardır verdiğimiz mücadeledeki kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. 2000’li yılların sonlarına doğru mevcut ihtiyaç ortaya konmadan, görev tanımı yapılmadan, gerekli mevzuat oluşturulmadan, gelecek projeksiyonu yapılmadan açılan sağlık alanı ile ilgili okul ve bölümlerin sayısı ve kontenjanları hızla arttı ve ülkede “atanamayan sağlıkçılar” sorunun ortaya çıktı. Bu elbette bakanlığızın yetki ve sorumluluğunda olan bir durum değildir. Ancak, 2014 yılında çıkarıln “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”le bu istihdam sorunu hemşirelerin bazı görev yetki ve sorumlulukları, teknisyen ve tekniker düzeyindeki diğer sağlık çalışanlarına verilerek çözülmeye çalışıldı. Oysa Hemşirelik kanunu Madde 3 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 2. md.)’de Türkiye’de hemşirelik mesleğini hemşirelerden başka kimsenin yapamayacağı açıkça ifade edilmişti.

azize özbaş

Bizler o tarihte de sağlık çalışanlarının eğitimini almadıkları çalışma alanlarında, görev yetki ve sorumlulukla çalıştırılması hem çalışanlar, hem hastalar hem de sistem için ciddi bir tehlike olduğunu kamuya ve karar vericilere anlatmaya çalıştık. Bu durum, alanda sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açtığını, toplumun hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olduğunu, hasta güvenliğini riske atttığını ve çalışma barışını bozduğunu size sunduğumuz her raporumuzda dile getirdik. Bu yönetmelikle ile ilgili sorunlar halen çözülmemişken 2019 yılında ise “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile hemşireleri diyaliz alanından uzaklaştırdınız. Bu süreçte ne hizmeti sunan yüzbinlerce hemşirenin, akademisyenin, diyaliz hekiminin ne de hizmeti alan ve mağduriyet yaşayan diyaliz hastalarının sesini duydunuz, kaygılarını dikkate aldınız. Bugün yaptığınız açıklamada, iş alanları ve çalışma şekilleri son derece özelleşmiş olan sağlık çalışanlarına yapılacağını söylediğiniz “kolaylık” , mesleklerin sınırlarını, meslek kimliğini, mesleki eğitimin göz ardı etmiyor mu? Dört yıla yakın bir süredir bakanlığınızla birlikte ciddi bir emek verdiğimiz, büyük bir özenle çalıştığımız sağlık meslekleri iş kalemleri çalışmasını yok saymıyor mu?

  Emzik Kullanımında 10 Uyarı !

Ucuz İş Gücünün Öne Açılacak

Özellikle ticari kaygıların ön planda olduğu kurum ve kuluşlarda ucuz iş gücü kaygısıyla, herkese, her işin her alanda yaptırılmaya çalışılmasının yolunu açmıyor mu? Hem halkın hem de çalışanın sağlığını riske atmıyor mu? Bu açıklamanız biz sağlık çalışanlarını bugün yine karşı karşıya getirdi. İş barışını bozdu. Bu üklenin sağlık hizmetinin en temel üreticilerinden biri olarak biz hemşireler; sahada kafa karışıklığına ve çatışmalara yol açan, bizlerde toplum sağlığı ve hasta güvenliğinin sağlaması konusunda kaygı yaratan bu açıklamanızın detaylarını bilmek istiyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin, hasta güvenliğinin garantisi olan biz hemşireler, tüm halkımız, hastalarımız, meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız adına soruyoruz;

Ambulans, Acil Servis Eğitimi Almış Sağlık Çalışanlarına Sağlanacak Kolaylık Nedir ?

Ameliyathane, ambulans ve acil servisin belirli bölümlerinde çalışmak üzere eğitim alan sağlık çalışanlarına sağlanacak olan kolaylık nedir?  Bu sağlık çalışanı arkadaşlarımıza açılacağı söylenen “sağlık alanları” nelerdir?  Bu sağlık çalışanı arkadaşlarımıza açılacak olan alanlardaki iş tanımları neye göre belirlenecek? Uluslararası standartlara göre mi yoksa yöneticilerinin talebine göre mi? Bu sağlık çalışanı arkadaşlarımızın eğitimini almadığı sağlık alanı ve uygulamalarında karşı karşıya kaldıkları malpraktis durumunda sorumlu kim olacak? Mağdur olan hastanın zararı, kaybı nasıl telafi edilecek?  İhtiyaç hemşire iken, atama bekleyen 130.000 hemşire varken hemşirelere açıklamanız ve yapacağınız kolaylık ne olacak? (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu