Sağlık

Kızamık Salgını Riski Artıyor !

kızamık

Türk Tabipleri Birliği (TTB),  “Kızamık Salgınına Dikkat!” başlıklı çevrimiçi bir panel düzenledi. Panel, TTB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı. Panelde Türkiye’de kızamık hastalığına karşı toplum bağışıklığının sağlanamadığı, özellikle son 1 yılda insidans oranının hızla arttığına dikkat çekilerek veri paylaşımları yapıldı. 

ttb kızamık

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık’ın moderatör olduğu panelde ilk olarak TTB Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak bir sunum yaptı. Kızamık hastalığının klinik tanımlamasını, epidemiyolojik özelliklerini ve komplikasyonlarını anlatarak sunumuna başlayan Eskiocak, aşı öncesi dönemde kızamık hastalığına bağlı ölüm verilerini paylaştı. Türkiye’de kızamık hastalığına karşı toplum bağışıklığının sağlanamadığını kaydeden Eskiocak, özellikle son bir yılda insidans oranının hızla arttığına dikkat çekti. Komplike olan ve olmayan kızamığın tespiti sonrası il sağlık müdürlükleri bulaşıcı hastalıklar birimlerinin ve ilçe sağlık müdürlükleri toplum sağlığı merkezlerinin bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Eskiocak, daha sonra komplike olan ve olmayan kızamığın tedavi süreçlerini ayrıntılarıyla aktardı. Sunumunun son bölümünde kızamıktan korunmak için aşılama ve temaslı yönetiminin nasıl yürütülmesi gerektiğini ifade eden Eskiocak, kızamık aşısının yapılabileceği ve yapılamayacağı kişiler ile istenmeyen yan etkilerini dile getirdi.

Deprem Bölgelerinde Salgın Hastalık Riskine Dikkat Çekildi

Deprem bölgesinde halk sağlığını olumsuz etkileyen koşullardan, sağlık hizmetlerinin sunumundaki eksikliklerden ve hekimlerin ve sağlık emekçilerinin kötü barınma ve çalışma koşullarının aktarıldığı konuşmalarda, tüm bu yönetememe haline bağlı olarak salgın hastalık riskinin yükseldiği ve özellikle kızamık hastalığının büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.  Etkinlikte; Aile Hekimliği Kolu’ndan Dr. Emrah Kırımlı, Pratisyen Hekimler Kolu’ndan Dr. Naciye Demirel, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’ndan Dr. Seçkin Kara, Halk Sağlığı Kolu’ndan Dr. Ahmet Soysal, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, TTB Hatay Deprem Koordinasyon Merkezi’nden Dr. Ali Kanatlı, Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, TTB Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezi’nden Dr. Nihat Şahbaz ile deprem bölgesinde bulunan TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Aydın Şirin ve Dr. Lütfi Tiyekli söz aldı.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

  Alkali Diyet Nedir ?

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu