Sağlık

Obezite Epidemisi: Türkiye ve Dünya Çapında Artış Devam Ediyor

Obeziteye Karşı Önleminizi Uzman Kontrolünde Alın!

Obezite Epidemisi sağlığı bozmaya devam ediyor. Türkiye ve dünyada obezite artmaya devam ediyor.

Türk Tabipler Birliği, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle bir açıklama yayınlandı.

Obezite Kürüsel Bir Sorun

Son yayımlanan çalışmalara göre, dünya genelinde obez insan sayısı bir milyarı aşmış durumda. 1980’lerden bu yana, 70’ten fazla ülkede obezite oranları iki katına çıkmış durumda. Benzer şekilde, son 30 yılda çocuklar ve ergenlerdeki obezite oranı da 2-4 kat artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun sağlık araştırmasına göre, nüfusun %20’sinden fazlasının obez olduğu görülmektedir. Obezite, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte ve dünya çapında hızla artarak “küresel bir salgın” haline gelmektedir.

Obezitenin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Aşırı kilonun hastalık ve ölümle ilişkisi yüz yıllardır bilinmektedir. Obezite ve ilişkili hastalıklar nedeniyle, dünya genelinde her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Kardiyovasküler sistem hastalıkları, dünyada başlıca ölüm nedenleri arasında gösterilmektedir ve obezite bu hastalıkların önemli bir nedenidir. Ayrıca, obezite; tip 2 diyabet, hipertansiyon, inme, kanser ve iskelet sistemi hastalıklarına da yol açabilir.

Obezitenin Tanımı ve Ölçümü

Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi olarak tanımlamaktadır. Obezitenin ölçümünde kullanılan bir yöntem, vücut kitle indeksi (VKİ) olarak adlandırılan ve kilonun boyun karesine oranını ifade eden bir ölçümdür. VKİ, 30 kg/m²’nin üzerinde olanları obez olarak, 25-29,99 kg/m² arası olanları ise aşırı kilolu olarak tanımlamaktadır.

Obeziteyle Mücadele: Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Obeziteyle mücadelede küresel olarak yaşanan zorluklar tartışma konusudur. Tüm dünyada, obeziteyle mücadele daha çok tedavi odaklı ve bireysel sorumluluklar üzerinden ele alınmaktadır. Ancak, bu yaklaşımın etkili olmadığı görülmektedir. Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur. Üstelik, Sağlık Bakanlığı’nın, toplumun daha fazla hastalanması ve hastanelere başvuru sayısının artmasıyla övünmesi, obeziteyle mücadele ve önlenebilir hastalıklar açısından endişe vericidir.

  Magnezyum Eksikliğinin 7 Sonucu

Kapitalist Ülkelerde Obezite Artıyor

Obezitenin artmasında, değişen dünya ve toplum düzeninin etkisi de göz ardı edilmemelidir. Özellikle merkezi kapitalist ülkelerde, obezite oranının yoksullar arasında arttığı gözlemlenmektedir. Dengesiz beslenme alışkanlıkları, sınıfsal eşitsizliklerin ve sömürünün yaygınlaşması, çalışma koşullarının kötüleşmesi ve yaşam tarzlarının düzensizleşmesi obezitenin artmasında önemli rol oynamaktadır. Obezite, dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biridir ve ciddiye alınmalıdır. Türkiye ve dünya genelinde, obeziteyle mücadelede başarısız olan mevcut yaklaşım yeniden değerlendirilmelidir. Tedavi odaklı yaklaşımlar yerine, koruyucu sağlık hizmetlerine önem veren bir eylem planı oluşturulmalıdır. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye erişimin arttırılması, obeziteyle mücadelede önemli adımlardır. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu