Sağlık

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yeni Düzenlemeleri Açıkladı

Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, ait, paramedik ve diğer sağlık personelleri

Bakan Dr. Fahrettin Koca açıkladı ! Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören ve “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” nda görüşülerek kabul edilen kanun taslağı neler içeriyor?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni düzenlemeler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılıyor. Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanıyor. Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılıyor. İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılıyor. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılıyor. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirleniyor. Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendiriliyor; sözleşme fesih koşulları yasayla belirleniyor. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınıyor. Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanıyor”

Sözleşmeli Personel Sayısı Artıyor

Bakan Koca, sözleşmeli personel sayısının artırıldığını da belirterek, “Sözleşmeli personel sayıları artırılıyor. Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirleniyor; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor. Hastane koordinasyon kurulu kuruluyor. Kanun teklifinin hazırlanmasında katkısı olan herkese ve teklifi iradeleriyle kanunlaştıracağına inandığımız saygıdeğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  Koronavirüs Alt Varyantı Çıktı, Ne Yapmalı ?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu