Sağlık

TTB’den Örtülü Reklam Uyarısı !

örtülü reklam uyarısı

TTB’den Örtülü Reklam Uyarısı Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık alanındaki reklam uygulamaları ile ilgili olarak 26 Ocak 2024 günü Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile belediye başkanlıklarına yazı gönderdi.

Örtülü reklam konusunda Türk Tabipler Birliği şu açıklamayı yaptı,

1219 sayılı yasa, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları uyarınca sağlık kurum ve kuruluşlarının reklam yasağı olduğu belirtilen yazıda; haksız rekabet yaratması, hekim-hasta ilişkisini örselemesi, sağlıksız ve uyaranlara açık bireylerin yönlendirilebilmesi gibi sonuçları nedeniyle reklam yasağının bir gereklilik olduğu ifade edildi.

Son yıllarda haber/ilan adı altında yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyada örtülü reklam uygulamasına sıklıkla başvurulduğuna dikkat çekilen yazıda; sağlık kurum ve kuruluşlarının yeni bir hastalık, tedavi yöntemi, cihaz bilgisi veriyor gibi yaptığı örtülü reklamlar ile toplumu yönlendirdiği kaydedildi. Yazının son bölümünde ise şu ifadeler yer aldı: “Açık olarak yasa hükmünün ihlal edilmesine olanak vermemek kadar örtülü olarak da ihlal edilmesine olanak vermemek etik ve deontolojik sorumluluktur; hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu bağlamda sağlık alanına ilişkin sadece sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilerin verilebileceğine; tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin bilgi paylaşılamayacağına; sağlık meslek mensubu, mekan, tıbbi cihaz, donanım, araç-gereçten bahsederek herhangi bir sağlık meslek mensubu veya sağlık kuruluşunun, diğer sağlık meslek mensuplarından veya sağlık kuruluşlarından daha üstün veya daha iyi olduğu izlenimini vermeye yönelik paylaşım yapılamayacağına dair mevzuatın tüm il ve ilçelerdeki sağlık kurumlarına hatırlatılması ve uyarılması gerektiği açıktır. Sağlık alanında reklam yapılmamasına yönelik bilgilendirme, uyarı, denetim, eğitim başta olmak üzere gerekli tüm adımların toplum sağlığı açısından ciddiyet ve süreklilikle yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarız” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  Türkiye’den Göç Eden Hekimler ‘Neden Gittiklerini’ Anlatıyor!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu