Sağlık

TTB’ten Kürtçe Reçete Talebi !

Türk Sağlık-Sen'den Sendikal Haklar

TTB, Kürtçe Reçete talebinde bulundu. Bu konuda bir açıklama yayınlayan TTB, Kürtçenin en çok konuşan ikinci dil olduğunu söyledi.

İşte O Açıklama, “Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi, sağlık alanında da kişinin kendisini en iyi ifade edebileceği dil, şüphesiz en iyi bildiği dil olan anadilidir. Ne yazık ki, coğrafyamızda en çok kullanılan ikinci dil olan Kürtçenin ısrarla inkârı ve kamusal alanda kullanılmaması siyasal iktidarların politik tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnkâr ve asimilasyoncu politikalar toplumsal iyilik halimize zarar verdiği gibi sağlık alanında yaşanan eşitsizlikleri de artırmaktadır. Hastalık tanısı için gerekli olan ilk adım ve temel bilgi ancak kişinin kendini eksiksiz ifade edebildiği yakınma, tıbbi özgeçmiş ve soygeçmişi, yani anamnez ile mümkündür. Hiçbir yardımcı tanı yöntemi anamnezin yerini tutamayacağı gibi, ikinci bir kişi tarafında hastanın sağlık durumunun aktarımı mahremiyet ilkesini de ciddi şekilde zedelemektedir.

Anayasa’daki Eşitlik İlkesi

“Anayasal bir hak olan sağlık ve yaşam hakkının korunması için ve anayasa önünde eşitlik ilkesi gereği anadilinde sağlık hizmeti önündeki engeller dahil olmak üzere kamusal alanda ülkemizde en yaygın kullanılan ikinci dil olan Kürtçenin önündeki engellerin bir an önce kaldırılması temel talebimizdir. Koruyucu sağlık hizmetleri ve modern halk sağlığının öncülerinden olan Dr. Virchow’un da 200 yıl önce belirttiği gibi; sağlıklı olma halinin en önemli bileşenlerinden biri, kişinin anadilinde sağlık hizmeti almasıdır. Sağlık Bakanlığı’nın e-reçete üzerinde başlattığı çok dilli uygulamasının temel amacının toplumun sağlık düzeyini ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmak olmadığını, piyasaya açılan sağlık hizmetlerine yönelik bir düzenleme olduğu kendilerince açıklandı. Kürtçenin Sağlık Bakanlığı tarafından yok sayılması karşılaştığımız ilk uygulama değildir. Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 9 dilli bilgilendirici broşürlerde de Kürtçeye yer verilmemişti. Sağlık Bakanlığı’nın ve siyasi otoritenin Kürtçeye dönük ayrımcı tutumunu kınıyor, Sağlık Bakanlığı’nda bu ırkçı yaklaşım sahipleri hakkında derhal soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Bu uygulamanın yanı sıra ülkede yaşayan her bir bireye nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde ve parasız sağlık hizmeti sunulması talebimizi ısrarla yineliyoruz. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  Kistik Fibrozis İlaçları Acilen Geri Ödeme Kapsamında Alınmalı 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu